Политика за поверителност

Обновена: 17.05.2021 г.

1. Кои сме ние и какво съдържа нашата Политика за поверителност

"КАК Лоджистикс" ЕООД, ЕИК 205257405 е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град София, ж.к. Младост 1А, бл. 511, ап.26 (наричано за краткост "Дружеството", "ние", "нас" и производни думи), e-mail: info@ggbg.bg

2. Събиране и използване на лични данни

2.1. Какви лични данни събираме

Ние получаваме лични данни за Вас, ако Вие решите да ги предоставите – например когато попълвате формуляр за заявяване на услуга, формуляра за обратна връзка или се регистрирате, за да използвате нашите услуги. С действието на регистрация и/или предоставяне на лични данни Вие се съгласявате също така, че данните може да бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Личните Ви данни не се използват за други цели, освен с Вашето изрично съгласие или освен ако не се изисква или е разрешено съгласно закона или професионалните стандарти.

2.1.1. Личен профил

Kогато създавате свой клиентски профил, ние изискваме и записваме следните данни: e-mail адрес, парола, име, презиме, фамилия, имена на латиница и пълен адрес (държава, град, пощенски код, квартал, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент).

2.1.2. Формуляр за обратна връзка

Kогато попълвате формуляра за обратна връзка, ние изискваме и записваме следните данни: данните от Вашия личен профил (с цел обвързване със заявката за обратна връзка), тема и текстово съобщение, прикачен файл (незадължително).

2.1.3. Заявка за услуга

2.1.3.1. ВИП заявка: номер за проследяване, име на куриер, линк за проследяване, страна на доставка, текстови коментар и тип на заявката.

2.1.3.2. ВИП абонамент: страна на доставка и тип на абонамента.

2.1.3.3. Пазаруваме вместо вас: интернет адрес на артикул, артикулен номер, текстово описание, големина, цвят, количество и единична цена на множество артикули.

2.1.3.4. Взимане от адрес: съдържание, ширина, височина, дълбочина, пълен адрес (държава, град, пощенски код, адрес, телефон, име на човек) и текстови коментар.

2.2. Правни основания за използване на личните Ви данни

Най-общо ние събираме само лични данни, които са необходими, за да бъде изпълнена Ваша заявка за услуга. Когато се искат допълнителни незадължителни данни, ще бъдете уведомени за това в момента на събиране на данните.

2.3. Автоматично събиране на лични данни

В този уебсайт ние използваме бисквитки (cookies) и други технологии за автоматично събиране на определени видове данни, когато ни посещавате онлайн, както и чрез e-mail-ите, които обменяме. Събирането на тези данни ни дава възможност да пригодим сайта към Вас, да подобрим работата, ползваемостта и ефективността на онлайн присъствието ни, както и да измерим ефективността на маркетинговите ни инициативи.

2.3.1. IP адреси

IP адресът е номер, който се дава на Вашия компютър всеки път, когато влезете в интернет. Той позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и да обменят данни. IP адресите, които се изписват за потребителите, може да се записват с оглед сигурността на информационните технологии и за целите на диагностиката на системите. Тези данни може да се използват и в агрегирана форма за провеждане на анализи на тенденциите във връзка със сайта и неговата работа.

2.3.2. Бисквитки

Подробна информация относно бисквитките, които използваме, се съдържа в нашата "Политика за използване на "бисквитки"", която включва описание на това какво представляват бисквитките, какви бисквитки използваме и как да ги ограничите и/или изключите.

3. Споделяне и прехвърляне на лични данни

3.1. Прехвърляне на трети лица

Не споделяме лични данни с неасоциирани трети лица или други доставчици на услуги, освен ако е необходимо за легитимните ни професионални и бизнес нужди, за изпълнение на Ваши поръчки и/или както се изисква или е разрешено съгласно закона или професионалните стандарти.

4. Избор

Принципно, от Вас не се изисква да ни предоставяте лични данни, но ние може да поискаме от Вас да предоставите определени лични данни, за да получавате допълнителна информация за нашите услуги или събития. Ние можем да поискаме от Вас разрешение за използване на личните Ви данни по определен начин, като Вие може да се съгласите или да откажете данните Ви да се използват по съответния начин. Ако изберете да се възползвате от дадени услуги или форми на комуникация като например електронни бюлетини, ще имате възможност да прекратите регистрацията или абонамента си във всеки момент, като следвате указанията, включени във всяка комуникация. Ако решите да прекратите абонамента си за услуга или комуникация, ще се постараем своевременно да премахнем данните Ви, като в някои случаи може да ни е необходима допълнителна информация, за да можем да обработим заявката Ви.

Както е описано в "Бисквитки" по-горе, ако не желаете бисквитки да следят какво разглеждате на нашия уебсайт, можете да промените настройките на браузъра си и да откажете всички бисквитки или да получавате информация, когато бъде изпратена бисквитка. Моля, обърнете внимание, че определени части от нашия уебсайт може да не работят добре, ако изберете да откажете бисквитки.

5. Вашите права

Ако сте ни предоставили лични данни, имате следните права:

 

  • Достъп и коригиране: Имате право на достъп до данните. Това понякога се нарича "Искане за достъп на субекта". Ако сме съгласни, че имаме задължение да Ви предоставим лични данни, ние ще Ви ги предоставим безплатно. Преди да Ви предоставим лични данни, може да поискаме доказателство за самоличност и достатъчно информация за Вашите отношения с нас, за да можем да намерим личните Ви данни. Ако данните, които имаме за Вас, са неточни, можете да се обърнете към нас с искане за коригиране на неточности в личните данни.
  • Възражение срещу обработване: Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако нямаме право да ги използваме повече, да поискате изтриване на личните Ви данни, ако ги съхраняваме твърде дълго, или ограничаване на обработването им при определени обстоятелства.
  • Преносимост на данните: Имате право да заявите прехвърляне на вашите лични данни към Вас или към трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на посочено от Вас трето лице Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.


Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Можете да отправите искане или да упражните тези права, като се свържете с нас на e-mail адрес info@ggbg.bg, и ние ще направим всички разумни и уместни усилия да се съобразим с искането Ви, ако то отговаря на приложимото право и професионалните стандарти.

6. Сигурност и цялостност на данни

Ние имаме разумни политики и процедури за сигурността с цел осигуряване на защита на личните данни срещу неправомерна загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Въпреки най-големите усилия, не може да се гарантира пълна сигурност срещу всички заплахи. Доколкото ни е възможно, достъпът до личните Ви данни е ограничен само до лицата, на които те следва да са известни. От лицата, които имат достъп до данните, се изисква да пазят поверителността им. Също така полагаме разумни усилия да съхраняваме лични данни само дотогава, докато данните са необходими, за да отговорим на искане на дадено лице или докато лицето поиска изтриване на данните.

7. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри или на физически носители в защитени помещения и/или други защитени пространства и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.

8. Връзки към други сайтове

Моля, имайте предвид, че уеб сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, включително сайтове, поддържани от други фирми, за които не се прилага настоящата политика за поверителност, а други политики за поверителност, в които може да има различия. Насърчаваме потребителите да се запознаят с политиката за поверителността за всеки уеб сайт, който посещават, преди да предоставят каквито и да било лични данни.

9. Промени в настоящата политика

Ние можем да променяме тази Политика за поверителност, за да отразим настоящите ни практики във връзка с поверителността. Когато се правят промени, съответно ще бъде променяна и датата на "последна актуализация" най-горе на тази страница. Насърчаваме Ви периодично да проверявате тази политика, за да сте информирани как ние защитаваме Вашите данни.

10. Въпроси за политиката и прилагането ѝ

Ние поемаме ангажимент да защитаваме поверителността на личните Ви данни онлайн. Ако имате въпроси или коментари за начина, по който администрираме личните Ви данни, моля, свържете се с нас на електронен адрес info@ggbg.bg. Може да използвате този адрес и за да ни предадете Ваши опасения по отношение на спазването на Политиката за поверителност.

Горе

Имате въпрос?

Модулът за комуникация изисква идентификация. Влезте в своя профил или регистрирайте нов профил.

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да персонализира съдържанието, както и за да анализира нашия трафик.

Изберете какъв вид бисквитки разрешавате да използваме или прочетете нашата "Политика за използване на бисквитки".

Приемам