info@ggbg.bg 0894 484 488

Общи условия

Общи условия

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между “GGBG.BG” и клиенти на фирмата.

С натискането на бутона “съгласен съм” вие потвърждавате, че сте се запознали и приемате тези “Общи условия”.

1. Дефиниране

1.1.  Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което се е регистрирало, запознало с общите условия и ги е потвърдило. Всеки клиент получава уникален номер.

1.2.  Интернет страница – мястото, където всеки клиент на фирмата получава информация за своите пратки, ползваните услуги, тарифи и промоции.

1.3. Ваучер – документ за намаление издаден от “GGBG.BG”, в следствие на различни промоционални игри.

1.4. Стока/Пратка – би могла да бъде всяка незабренана от закона вещ, която следва да бъде транспортирана за България. Забранени стоки са: наркотици, наркотични вещества, акцизни стоки, вкл. алкохолни напитки, цигари, пури, пурети, тютюн за наргиле и всякакви тютюневи изделия, животни, растения, валута, оръжие и боеприпаси, стоки подлежащи на деклариране, както и всички останали забранени от законовите норми и актове издадени от България и от останалите страни членки на Европейския съюз

1.5. Склад – място където се получават, номерират и окомплектоват пратките.

2. Общи условия

2.1 Права и задължения на изпълнителя:

а) изпълнителят се задължава да предостави адрес в Англия, на който възложителя би могъл да изпрати и/или достави своята пратка;

б) изпълнителят се задължава да предостави адрес в София, България, на който възложителя би могъл да получи своята пратка;

в) изпълнителят се задължава да приема пратки от името на възложителя;

г) изпълнителят се задължава да уведоми клиента за пристигане на пратка в склада;

д) изпълнителят се задължава да натовари и транспортира пратката;

е) изпълнителят се задължава прилежно и грижливо да разтовари пратката и да уведоми възложителя за нейното пристигане;

ж) изпълнителят се задължава в зависимост от потвърденото желание на потребителя да достави или предаде пратката на клиента;

з) изпълнителят има право да получи възнаграждание от потребителя според тарифата.

и) изпълнителя не носи отговорност за пратки, които съдържат забранени от закона, или забранени за превоз стоки, както и опасни товари.

й) изпълнителят има право да откаже по свое осмотрение доставка на пратка със съмнително съдържание.

 

2.2. Права и задължения на потребителя:

а) да си направи регистрация и да потвърди общите условия;
б) да предостави свои данни на ”GGBG.BG”;
в) да уведоми изпълнителя за желания начин на доставка;
г) да получи пратката от изпълнителя;
д) да заплати за услугата по тарифата на изпълнителя.

3. Застраховка

Изпълнителят носи отговорност за необявени пратки на стойност до 100.00лв.

Изпълнителят не носи отговорност за незастраховани пратки. Застраховането на пратки е по тарифа на изпълнителя.

4. Пратки

Не носим отговорност за непотърсени пратки след периода от 3 месеца. 

 

Бихме искали да ви информираме, че  не носим отговорност за услугата на Еконт, както и за включеното в нея известяване чрез SMS.